Ateşe Atılan Çocuk

       Yahudiler için de - daha önce hikayesi geçen padişahın soyundan - zalim bir padişah çıktı İsa dininde olanlara zulme başladı. Büyük bir ateş yaktırarak yanına bir put dikti ve puta secde etmeyeni ateşe atmaya başladı.

    Kucağında çocuğuyla bir kadını getirdiler. Çocuğu kucağından alıp ateşe attılar , kadına :  

   - "Eğer puta secde etmezsen seni de atarız." dediler. Kadın puta yaklaştı secde etmek üzereyken ateşe atılan çocuk ateşin içinden seslendi :

     - "Anne sakın bunu yapma, puta secde etme ben burada çok rahatım, Allah'ın nimetlerine nail oldum. Her ne kadar görünüşte bu bir ateşse de bir gül bahçesi... Yüce Allah'ın cenneti.." dedi.  

   Bunun üzerine başta çocuğun annesi olmak üzere halk kendiliğinden ateşe atlamaya başladı, gelen atladı, gelen atladı. bunu gören padişah utandı yaptığı işten dolayı mahçup oldu, gönlü sıkıldı çünkü halk böylece imanına daha sıkı sıkıya bağlanmıştı.

DİL-İ BİÇARE

ANLAT DİL-İ BİÇARE'DEN, 
SUN DA İÇSİN YAR ELİNDEN
YANİ HEP BİLİNEN,
ŞEYLERDEN OLSUN
SEN SÖYLE DEDE'NİN
"ZÜLFÜNDEDİR BAHT-I SİYAHIM" BESTESİNİ

MEVLANA'DAN

Hergün bir yerden göçmek, ne iyi,
Hergün bir yere konmak, ne güzel,
Bulanmadan, donmadan akmak, ne hoş,
Dünle beraber gitti. Cancağızım;
Ne kadar söz varsa düne ait,
Şimdi Yeni şeyler söylemek lazım...

NOKTA-I ESRAR

Kur’an’a İncil’e Zebur’a Tevrat’a
İman eden etmiş vahdet-i zata
Biri nefye memur biri ispata
“Lâ, illâ” da, “illâ, lâ” da olamaz
Seyrani