Sır Saklamak Hakkında

 

 

 

 

Düşman ile cenk etmek istediğin zaman, tertibatını gizli gizli ikmale çalış. Fakat niyetini gizle, sakla, kimseye anlatma.

Sırrını herkese açma. Bir sofrada yemek yiyen iki dosttan birisinin diğeri aleyhinde casusluk ettiğini çok gördüm.

Derler ki: İskender, Doğuya sefer açmak istediği zaman, çadırını Batı tarafına kurdururdu.

Behmen Şah, Zabilistan’dan hareket ettiği zaman sola gideceğim diye etrafa yaydı; fakat sağa gitti.

Maksadının ne olduğunu senden başkası bilirse, öyle şeye, öyle bilgiye ağlamak gerektir.

Kin tutarak herkesle cenk etmeden ise, kerem göster ki, alemi hükmün altına alasın.

Bir iş mülayemetle, tatlılık ile hasıl olacak ise sertlik, inatçılık göstermek manasız olur.

Göznlünün dertli olmasını istemezsen, dertli gönülleri dertlerinden kurtar.

Yalnız askerlerin kuvvetli kollarına güvenme. Aciz zannolunan iyi kimselerden de himmet iste.

Sana ümit bağlamış zayıfların duaları, babayiğitlerin kollarından daha ziyade iş görür.

Allah adamlarından himmet alan kimse Feridun’a karşı cenk açsa, onun da hakkından gelir.

 

 

 

 

DİL-İ BİÇARE

ANLAT DİL-İ BİÇARE'DEN, 
SUN DA İÇSİN YAR ELİNDEN
YANİ HEP BİLİNEN,
ŞEYLERDEN OLSUN
SEN SÖYLE DEDE'NİN
"ZÜLFÜNDEDİR BAHT-I SİYAHIM" BESTESİNİ

MEVLANA'DAN

Hergün bir yerden göçmek, ne iyi,
Hergün bir yere konmak, ne güzel,
Bulanmadan, donmadan akmak, ne hoş,
Dünle beraber gitti. Cancağızım;
Ne kadar söz varsa düne ait,
Şimdi Yeni şeyler söylemek lazım...

NOKTA-I ESRAR

Kur’an’a İncil’e Zebur’a Tevrat’a
İman eden etmiş vahdet-i zata
Biri nefye memur biri ispata
“Lâ, illâ” da, “illâ, lâ” da olamaz
Seyrani