Padişah Ve İhtiyar Çiftçi

Bir gün padişahlar padişahı av için şehirden uzaklaşmış.
Yolda giderken pek çok insanın çalıştığı bir tarla görmüş.
Merak edip yanlarına yaklaşmış.
Oradaki insanların arasında yaşı doksanı geçkin bir ihtiyar varmış.
Bu ihtiyar toprağa bir şeyler ekiyormuş.
Padişah:
-Ne ekiyorsun ihtiyar? diye sormuş.
İhtiyar çiftçi başını bile kaldırmadan cevap vermiş:
-Baharda yeşermesi için ceviz dikiyorum.
Padişah kahkahayla gülmüş.
-Fakat sen çok ihtiyarsın.ihtiyar 
Şurada iki günlük ömrün kalmış.
Neden uğraşırsın? demiş.
Bunun üzerine ihtiyar başını kaldırmış:
-İnsanlar ekip dikmekle zarar etmezler.
Başkaları ektiler; biz yedik.
Şimdi de biz ekelim; başkaları yesin, demiş.
Padişah bu cevabı çok beğenmiş.
Hemen yanındaki adamına dönerek:
-Bu ihtiyara bir kese altın verin, diye emretmiş.
İhtiyar altınları almış ve:
-Gördünüz mü? demiş, benim ağacım daha büyümeden meyve verdi!

DİL-İ BİÇARE

ANLAT DİL-İ BİÇARE'DEN, 
SUN DA İÇSİN YAR ELİNDEN
YANİ HEP BİLİNEN,
ŞEYLERDEN OLSUN
SEN SÖYLE DEDE'NİN
"ZÜLFÜNDEDİR BAHT-I SİYAHIM" BESTESİNİ

MEVLANA'DAN

Hergün bir yerden göçmek, ne iyi,
Hergün bir yere konmak, ne güzel,
Bulanmadan, donmadan akmak, ne hoş,
Dünle beraber gitti. Cancağızım;
Ne kadar söz varsa düne ait,
Şimdi Yeni şeyler söylemek lazım...

NOKTA-I ESRAR

Kur’an’a İncil’e Zebur’a Tevrat’a
İman eden etmiş vahdet-i zata
Biri nefye memur biri ispata
“Lâ, illâ” da, “illâ, lâ” da olamaz
Seyrani