Salla Başını, Al Maaşını

Ey inleyen zavallı; bulmuşsun kırk yaşını,
Kazanmak istiyorsan bu hayat savaşını,  
Yemelisin hakikat denen zehir taşını!
Ne derlerse hıı deyip hemen salla başını,                          
Gerdan kır belini bük, her ay al maaşını.

Tatar ağası gibi öyle dolaşma yaya 
El oğluna baksana, ne ar kalmış ne haya!                 
Sen de bulup bir dayı hemen arkanı daya!
O ne derse hıı deyip hemen salla başını                                
Gerdan kır belini bük, her ay al maaşını

Kör kadıya şehla de, incitme düztabanı 
Düşküne ver nasihat, kodamana arkanı!         
Zengin ol sen de aşır her dağdan arabanı,
Tekerine taş korlar sallamazsan başını,                     
Dilini tut uslu dur, her ay al maaşını

Bir kalantor görünce yerlere kadar eğil
El pençe ol,divan dur, bu şerefsizlik değil!
Uşaklığı meziyet, riyayı fazilet bil
Kim ne derse hıı deyip hemen salla başını,                       
Gerdan kır belini bük, her ay al maaşını

Şeflerle iyi geçin, amirle bul arayı 
Azıcık sen de öğren dalgayı dubarayı              
Bırakıver kanasın vicdan denen yarayı!
Ne derlerse hıı deyip hemen salla başını,                    
Gerdan kır belini bük, her ay al maaşını!

Köpeklerle boğuşma, tepişme hiç katırla 
Hamamda kavga olmaz sütü bozuk natırla!
Kulağına küpe yap, bu sözümü hatırla:
Kim ne derse hıı deyip hemen salla başını      
Gerdan kır belini bük, her ay al maaşını.

Diyorlar ki taç bile baş eğilmezse konmaz, 
Önünde eğilirsen kılıç bile dokunmaz.         
Dik durdukça bir başa devlet kuşu da konmaz,
Bu dünyada kaide sallamaktır başını       
Eğil bükül gerdan kır, her ay al maaşını.

Bir güvercin eder mi atmacalarla yarış?
Öğrenmedin dünyayı gezdin de karış karış                 
Gel vazgeç bu sevdadan,haydi kervana karış
Ne derlerse hıı deyip hemen salla başını              
Sürüden ayrılma ki versinler maaşını.

Artırmaya konmuştur terfiler maliyede,
Bu usulle yapılır nakiller saniyede              
Söylesen de faydasız Vali-yi Aliye de;
En iyisi hıı deyip hemen salla başını                       
Uslu dur dilini tut, her ay al maaşını

İrtikapla irtişa sanma ki güç bir iştir, 
İlmini bilen için ismi alış veriştir                     
Usulünü öğren de bu nimetten veriştir!
Her lokmada hıı deyip hemen salla başını                   

Uslu dur dilini tut, her ay al maaşını
Bir soğan soyulurken yaşarıyor da gözler…
Vatandaş soyulurken aldırmıyor öküzler!
Hayadan eser yoktur nafile bütün sözler,
Beyhude inat etme hemen salla başını,          
Dilini tut, uslu dur, zıkkımlan maaşını.

Namdar Rahmi KARATAY

DİL-İ BİÇARE

ANLAT DİL-İ BİÇARE'DEN, 
SUN DA İÇSİN YAR ELİNDEN
YANİ HEP BİLİNEN,
ŞEYLERDEN OLSUN
SEN SÖYLE DEDE'NİN
"ZÜLFÜNDEDİR BAHT-I SİYAHIM" BESTESİNİ

MEVLANA'DAN

Hergün bir yerden göçmek, ne iyi,
Hergün bir yere konmak, ne güzel,
Bulanmadan, donmadan akmak, ne hoş,
Dünle beraber gitti. Cancağızım;
Ne kadar söz varsa düne ait,
Şimdi Yeni şeyler söylemek lazım...

NOKTA-I ESRAR

Kur’an’a İncil’e Zebur’a Tevrat’a
İman eden etmiş vahdet-i zata
Biri nefye memur biri ispata
“Lâ, illâ” da, “illâ, lâ” da olamaz
Seyrani