Seyrani - Beğenmez

Molu karyesinde hasır dokuyan
Gelir Kayseri’ye kilim beğenmez
Şöyle böyle birkaç harfi okuyan
Gider medreseye ilim beğenmez 

            Birçok zaman ömrü sazlıkta geçer
            Orağını alır berdiyi biçer
            Belki de gönlünden saraylar geçer
            Has bahçeye girse gülü beğenmez

Çıkmış yükseğine kaval öttürür
Çoban köpeğine koyun güttürür
Başını baltayla tıraş ettirir
Gider berbere de dükkân beğenmez 

            Dağlarda taşlarda dolaşan yörük
            İnsanlar içine çıkmayan hödük
            Bir elife dili dönmeyen sürtük
            Şehirde tecvitle Kur’an beğenmez

Seyranî söyledi bu doğru sözü
Haddeden çekilmiş doğrudur özü
Şehre gelin gitse bir köylü kızı
Lâl u güher ister mercân beğenmez

Seyrani

DİL-İ BİÇARE

ANLAT DİL-İ BİÇARE'DEN, 
SUN DA İÇSİN YAR ELİNDEN
YANİ HEP BİLİNEN,
ŞEYLERDEN OLSUN
SEN SÖYLE DEDE'NİN
"ZÜLFÜNDEDİR BAHT-I SİYAHIM" BESTESİNİ

MEVLANA'DAN

Hergün bir yerden göçmek, ne iyi,
Hergün bir yere konmak, ne güzel,
Bulanmadan, donmadan akmak, ne hoş,
Dünle beraber gitti. Cancağızım;
Ne kadar söz varsa düne ait,
Şimdi Yeni şeyler söylemek lazım...

NOKTA-I ESRAR

Kur’an’a İncil’e Zebur’a Tevrat’a
İman eden etmiş vahdet-i zata
Biri nefye memur biri ispata
“Lâ, illâ” da, “illâ, lâ” da olamaz
Seyrani