çıktım erik dalına Şiiri

Çıktım erik dalına anda yedim üzümü,

Bostan ıssı kakıyıp der ne yersin kozumu .

 

Kerpiç koydum kazana poyraz ile kaynattım,

Nedir diye sorana bandım verdim özünü .

 

İplik verdim çulhaya sarıp yumak etmemiş,

Becid becid ısmarlar gelsin alsın bezini .

 

Bir serçenin kanadın kırk kağnıya yüklettim,

Çifti dahı çekmedi şöyle kaldı kazını.

 

Bir sinek bir kartalı salladı urdu yere,

Yalan değil gerçektir ben de gördüm tozunu.

 

Bir küt ile güreştim elsiz ayağım aldı,

Anı da basamadım göğündürdü özümü.

 

Kaf dağından bir taşı şöyle attılar bana,

Öğlelik yola düştü üzeyazdı yüzümü .

 

Balık kavağa çıkmış zift turşusun yemeğe,

Leylek koduk doğurmuş baka şunun sözünü .

 

Yunus bir söz söyledi hiçbir söze benzemez,

Erenler meclisinde bürür mana yüzünü .

 

Yunus Emre 

DİL-İ BİÇARE

ANLAT DİL-İ BİÇARE'DEN, 
SUN DA İÇSİN YAR ELİNDEN
YANİ HEP BİLİNEN,
ŞEYLERDEN OLSUN
SEN SÖYLE DEDE'NİN
"ZÜLFÜNDEDİR BAHT-I SİYAHIM" BESTESİNİ

MEVLANA'DAN

Hergün bir yerden göçmek, ne iyi,
Hergün bir yere konmak, ne güzel,
Bulanmadan, donmadan akmak, ne hoş,
Dünle beraber gitti. Cancağızım;
Ne kadar söz varsa düne ait,
Şimdi Yeni şeyler söylemek lazım...

NOKTA-I ESRAR

Kur’an’a İncil’e Zebur’a Tevrat’a
İman eden etmiş vahdet-i zata
Biri nefye memur biri ispata
“Lâ, illâ” da, “illâ, lâ” da olamaz
Seyrani