Atın Parasını Ben Ödeyeceğim

  • Yazdır

Osmanlı Devleti'nin ilk Şeyhulislam'ı Molla Fenari (1350-1431) Bursa kadısı iken bir adam bir at satın alır. Evine dönerken atın hasta olduğunu farkeder. Geri götürmeye karar verir.

Atı satan kişi belki zorluk cıkarır diye, kadıya gidip işi sağlama bağlamak ister. Mahkemeye vardığında kadı yerinde değildir. İşine ertesi güne bırakır. Fakat hasta at o gece olur.

Adam kadıya durumu anlatır ve mağdur olduğunu, ne yapması gerektiğini sorar. Molla Fenari cevap verir:

-Senin zararını ben ödeyeceğim.

Adam hayretle:

- Niçin siz ödeyeceksiniz ? deyince Molla Fenari'nin cevabi şu olur:

-Benim ilgim yok görünüyor, ama aslında ben kusurluyum. Eğer dün geldiğinde beni yerimde bulsaydın, olaya müdahale edip atı geri verdirmemi sağlayacaktın. Böylelikle paranı geri almıs, at ise sahibinin elinde ölmüş olacaktı.

Senin bu şekilde mağdur olmana sebep, benim yerimde bulunmayışım olmuştur. Şimdi bu imkan ortadan kalkmıştır.

Bu yüzden zararı benim tazmin etmem gerekir, der ve atın bedelini öder.