Ayıptan Dilini Çekmek

İyi olsun, kötü olsun, hiçbir kimse için fena söyleme, ey aklı başında olan yiğit gönüllü! Yoksa fenayı kendine düşman edersin,y iyi de kötü yaparsın. Kim sana:

“Filan kişi fenadır.” Derse bil ki kendi ayıbını belirtmektedir. Çünkü o filan kişinin hareketi ispata muhtaçtır. Ama berikinin kötülüğü meydanda duruyor.

El alemin kötülüğünden bahsettiğin takdirde, sözün doğru olsa bile, özün kötü sayılır.

DİL-İ BİÇARE

ANLAT DİL-İ BİÇARE'DEN, 
SUN DA İÇSİN YAR ELİNDEN
YANİ HEP BİLİNEN,
ŞEYLERDEN OLSUN
SEN SÖYLE DEDE'NİN
"ZÜLFÜNDEDİR BAHT-I SİYAHIM" BESTESİNİ

MEVLANA'DAN

Hergün bir yerden göçmek, ne iyi,
Hergün bir yere konmak, ne güzel,
Bulanmadan, donmadan akmak, ne hoş,
Dünle beraber gitti. Cancağızım;
Ne kadar söz varsa düne ait,
Şimdi Yeni şeyler söylemek lazım...

NOKTA-I ESRAR

Kur’an’a İncil’e Zebur’a Tevrat’a
İman eden etmiş vahdet-i zata
Biri nefye memur biri ispata
“Lâ, illâ” da, “illâ, lâ” da olamaz
Seyrani