Gençliğin Değerini Bilmeye Dair

Ey gençlik sarhoşuyla kendinden geçen kişi! Kulluk ve erdem yolunu genç iken seçmeli ve bu yolda yürümelisin. Yarın yaşlanacaksın, gençlik elden gidecek.
Gönlün huzur içinde, gücün yerinde ve saha genişken topu çeliver.
Ben o kıymetini bilemedim.
Şimdi aklım başıma geldi, fakat gençlik geri gelmiyor.
Kadir gecesinden daha değerli günlerim birer birer elimden alındı.
Yaşlı merkep yük altında ne yapabilir?
Rüzgar kanatlı bir ata binmişsin sen, sür atını.
Kadeh kırılınca artık onu eski haline döndürmek imkansızdır. Fakat kırılan kadehi yapıştırmaktan da geri durmamalı.
“Kendini Ceyhun Irmağı’na at” diye kim söyledi sana. Fakat bir kez düştüysen kurtulmak için çırpınmalısın.
Su varken elinde, onu yitirmişsin.
Şimdi abdest alman gerekiyor.
Su bulamayınca temiz toprakta teyemmüm yapmalısın.
Yarışa girmiş oldun, birinciliği kaçırsan da sürdürmelisin, düşe kalka da olsa mutlaka hedefe ulaşmaya çalışmalısın.
Rüzgar kanatlılar uçup gitti çoktan.
Sen elsiz ayaksız bekleme.
Ey akıllı kişi! Sözlerime kulak ver.

DİL-İ BİÇARE

ANLAT DİL-İ BİÇARE'DEN, 
SUN DA İÇSİN YAR ELİNDEN
YANİ HEP BİLİNEN,
ŞEYLERDEN OLSUN
SEN SÖYLE DEDE'NİN
"ZÜLFÜNDEDİR BAHT-I SİYAHIM" BESTESİNİ

MEVLANA'DAN

Hergün bir yerden göçmek, ne iyi,
Hergün bir yere konmak, ne güzel,
Bulanmadan, donmadan akmak, ne hoş,
Dünle beraber gitti. Cancağızım;
Ne kadar söz varsa düne ait,
Şimdi Yeni şeyler söylemek lazım...

NOKTA-I ESRAR

Kur’an’a İncil’e Zebur’a Tevrat’a
İman eden etmiş vahdet-i zata
Biri nefye memur biri ispata
“Lâ, illâ” da, “illâ, lâ” da olamaz
Seyrani