Sadi'den Güzel Sözler - 1

 • Cimri, borç para isteyecek olan kişinin geldiğini bir fersah uzaktan görür.
 • Altının ne olduğunu mihenk, cimrinin kim olduğunu dilenci bilir
 • Sevdiğimiz kişilerle konuşurken öyle konuşmalıyız ki, yarın onlarla dost olduğumuzda söylediklerimizden utanmayalım. 
 • Denize düşenin yağmurdan haberi olmaz.
 • Derdini düşmana söyleme, sevine sevine La havle çekerler.
 • İnsanı maskara eden dilidir, içsiz ceviz hafifliği.
 • Çölün kumları incede olsa, tasavvur edilmez ki dilencilerin gözleri doysun.
 • Gecenin uzunluğunu hastalar bilir.
 • Seher yelinden gül perişan olur, odun perişan olmaz.
 • Ya kırmızı gülden ayrı yaşamalı, yahut dikenin acılarını hoş görmeli.
 • Bir haberin gönül inciteceğini biliyorsan sen sus, başkaları söylesin.
 • Kumarbaza şeşüse lazım, ama seyek geliyor.
 • Kurtlar birbirine düştüğü zaman, aralarında koyun rahat eder.
 • Kadere, cahil insana pençe gösterir.
 • Keskin kılıç, yumuşak ipeği kesmez.
 • Kötüler, kendilerine tahammül edildikçe, daha çok azarlar.
 • Kusuru kendisine söylenmeyen adam, bilmezlikle ayıbını hüner sanır.
 • Halkın minnet yükünden kendi mihnet yükümüz daha iyidir.
 • Bedbaht insan, başkasının ıstırabıyla rahat eden kimsedir.
 • Öfkenin ateşi önce sahibini yakar; sonra, kıvılcımı düşmana ya  varır, ya varmaz.
 • Rüyada susuzların gözüne, dünyanın her yeri pınar görünür.
 • Sabır önceleri insana zehir gibi görünür, fakat bunu huy edinirsen bal olur.
 • Doğruluğunu tam bilmediğin bir sözü söyleme.
 • Söylenmediği müddetçe söze sen hakimsin. Bir kere söylendi mi, o sana hakim olur. 
 • Sözünü tesir edeceğini bildiğin zaman söyle.
 • Testisi ister altından olsun, ister topraktan temiz su değişir mi?
 • İki şey insanı çileden çıkarır; söylenecek yerde ağız açmamak; susulacak yerde lakırdı etmek.
 • İnsan dilini tutup konuşmadıkça, ayıbı da, hüneri de gizli kalır.
 • Tarih, daha önce yaşanmış olayları değiştirmeden olduğu gibi gelecek kuşaklara aktarmaktır.
 • Uykusu uyanıklığından hayırlı olan kötü yaşayışlı kimse varsın ölsün.
 • Bülbülden vefa ummayın; çünkü her dem başka bir gül üzerinde öter.
 • Eksik olsun zilletle elde ettiğin yemek! Tenceren kaynıyor, şerefin devrilmiş.
 • Ben doğru yolda kaybolmuş kişi görmedim.
 • Gönül dinlendiren bir güzel yüzün düzgüncüye ihtiyacı yoktur.

DİL-İ BİÇARE

ANLAT DİL-İ BİÇARE'DEN, 
SUN DA İÇSİN YAR ELİNDEN
YANİ HEP BİLİNEN,
ŞEYLERDEN OLSUN
SEN SÖYLE DEDE'NİN
"ZÜLFÜNDEDİR BAHT-I SİYAHIM" BESTESİNİ

MEVLANA'DAN

Hergün bir yerden göçmek, ne iyi,
Hergün bir yere konmak, ne güzel,
Bulanmadan, donmadan akmak, ne hoş,
Dünle beraber gitti. Cancağızım;
Ne kadar söz varsa düne ait,
Şimdi Yeni şeyler söylemek lazım...

NOKTA-I ESRAR

Kur’an’a İncil’e Zebur’a Tevrat’a
İman eden etmiş vahdet-i zata
Biri nefye memur biri ispata
“Lâ, illâ” da, “illâ, lâ” da olamaz
Seyrani