Bir Dervişten Öğütler

 • Emanete ihanet etmeyin..
 • Halinizden şikayet etmeyin..
 • Büyüğünüze emretmeyin..  
 • Bos şeylerde ısrar etmeyin..
 • Cahillerle sohbet etmeyin.
 • Nefesinizi boşa tüketmeyin..
 • İnsanları bekletmeyin. .
 • Etrafınızı kirletmeyin.
 • Hayatinizi mahvetmeyin. .
 • Kimseye minnet etmeyin.
 • İnsanları yüzüne karsı methetmeyin. .
 • Kimseye küfretmeyin..
 • Kötülüğe meyil etmeyin..
 • Malınızı boşa sarf etmeyin..
 • Sırrınızı acık etmeyin..
 • Her şeyi merak etmeyin..
 • ucunuzu inkar etmeyin..
 • Şerefinizi kaybetmeyin. .
 • Vataninizi terk etmeyin..
 • İyiliğe niyet edin..
 • Büyüklere hürmet edin..
 • Sıkıntıya sabredin.
 • Aza kanaat edin..
 • Sözünüzde sebat edin..
 • Bildiğinizle amel edin..
 • Hatanızı Kabul edin..
 • Yaramaz ise def edin..
 • Varken tasarruf edin..
 • Alimlerle sohbet edin..
 • Nefsinizle inat edin..
 • Sofranıza davet edin..
 • Zararlıysa men edin..
 • Seviyorsanız ifade edin..
 • Kalpleri fethedin..
 • Misafire ikram edin..
 • Muhtaca yardim edin..
 • Bilseniz de istişare edin..
 • Tehlikeye dikkat edin..
 • Hakkı teslim edin..
 • Unutacaksanız kaydedin..
 • Esirgemeyin lütfedin..
 • Gariplere merhamet edin..
 • Kazanmaya gayret edin..
 • Çalışanı takdir edin..
 • Basarıyı tebrik edin..
 • Mazereti Kabul edin..
 • Her an tevekkül edin..
 • Hastaları ziyaret edin..
 • Çocuğunuzu terbiye edin..
 • Herkese tebessüm edin..
 • Güvenseniz de kontrol edin..
 • İnanmayana ispat edin..
 • Fakirleri gözetin..
 • Hayır için sarf edin.. 

   

DİL-İ BİÇARE

ANLAT DİL-İ BİÇARE'DEN, 
SUN DA İÇSİN YAR ELİNDEN
YANİ HEP BİLİNEN,
ŞEYLERDEN OLSUN
SEN SÖYLE DEDE'NİN
"ZÜLFÜNDEDİR BAHT-I SİYAHIM" BESTESİNİ

MEVLANA'DAN

Hergün bir yerden göçmek, ne iyi,
Hergün bir yere konmak, ne güzel,
Bulanmadan, donmadan akmak, ne hoş,
Dünle beraber gitti. Cancağızım;
Ne kadar söz varsa düne ait,
Şimdi Yeni şeyler söylemek lazım...

NOKTA-I ESRAR

Kur’an’a İncil’e Zebur’a Tevrat’a
İman eden etmiş vahdet-i zata
Biri nefye memur biri ispata
“Lâ, illâ” da, “illâ, lâ” da olamaz
Seyrani