Azrailin Üzüldüğü ve Sevindiği Anlar

Cenab-ı Hak, Azrail Aleyhisselama;

-”Ya Azrail!.Bir kimsenin ruhunu alırken hiç üzüldüğün oldumu? diye sormuş.

Azrail de edeple :

-” Ya Rabbi herşey Sana malum…Yalnız bir kulunun ruhunu alırken çok üzüldüm. Oda bir gemi dalgalar arasında parçalanıp batmıştı. Fakat o gemide kundakta bir bebek vardı.

Anasının ölümü emrolunmuştu, bebeğin annesinin ruhunu alırken çok üzüldüm.

Sonra o bebek bir tahta parçasınnı üzerinde karaya çıkarak kurtuldu ve öksüz kaldı,

dedi.

Bu sefer Hak Teala:”Sevinerek ruhunu aldığın bir kimse hatırlıyor musun? diye sual ettiğinde Azrail(Aleyhisselam)

-Evet Ya Rab!Zalim bir hükümdar vardı. Halk ondan bizar kalmıştı. İşte o zalim sultanın ruhunu kabzederken de sevindim, dedi.

Allah(celle celalühu):

-”Kim olduğunu hatırlıyor musun,o zalim padişahın?

Azrail Aleyhisselam:

-”Hayır hatırlamıyorum Ya Rab!deyince Cenab-ı Hak şöyle buyurdu:

-”Hani o anasının canını üzülerek aldığın bebek varya, işte o bebek büyünce  o zalim padişah olmuştu!…!

DİL-İ BİÇARE

ANLAT DİL-İ BİÇARE'DEN, 
SUN DA İÇSİN YAR ELİNDEN
YANİ HEP BİLİNEN,
ŞEYLERDEN OLSUN
SEN SÖYLE DEDE'NİN
"ZÜLFÜNDEDİR BAHT-I SİYAHIM" BESTESİNİ

MEVLANA'DAN

Hergün bir yerden göçmek, ne iyi,
Hergün bir yere konmak, ne güzel,
Bulanmadan, donmadan akmak, ne hoş,
Dünle beraber gitti. Cancağızım;
Ne kadar söz varsa düne ait,
Şimdi Yeni şeyler söylemek lazım...

NOKTA-I ESRAR

Kur’an’a İncil’e Zebur’a Tevrat’a
İman eden etmiş vahdet-i zata
Biri nefye memur biri ispata
“Lâ, illâ” da, “illâ, lâ” da olamaz
Seyrani