Nuşirevanın oğluna öğüdü

İRAN HÜKÜMDARI NUŞİREVAN’IN OĞLUNA ÖĞÜDÜ

Duydum ki Nuşirevan ölüm döşeğinde İken, oğlu Hürmüz’e şu öğütte bulundu:

“Fakirlerin günlünü hoş tut. Yalnız üz rahatını düşünme. Sen. kendi rahatını düşünürsen, öteki insanlar rahat bulamaz, huzursuz olur. Çoban uyursa kurtlar sürüye dalar. Akıllı İnsanlar da bunu kabul etmez. Fukara takımını koru çünkü taht ve baht halkın yardımıyla elde edilir. Padişahlar bir ağaca benzerler, onların kökleri halkı ve milletleridir. Ağaçlar kökünden kuvvet alıp beslenir Halkın gönlünü yaratamamaya bak. Eğer yaralarsan kendi kökünü baltalamış olursun.

Sana doğru yol gerekiyorsa, ümit ve korku yolunu tut. Bu yol dindarların yoludur. Bir kimsede ümit ve kötülük korkusu varsa, o İnsan aklın yolunu tutmuş olur. Bu durum onda huy, karekter haline gelir Bir hükümdarda iyilik yapma ümidi ve kötülük korkusu varsa, o, ülkesinde rahat yaşar. Ahali de mutlu olur.

 

DİL-İ BİÇARE

ANLAT DİL-İ BİÇARE'DEN, 
SUN DA İÇSİN YAR ELİNDEN
YANİ HEP BİLİNEN,
ŞEYLERDEN OLSUN
SEN SÖYLE DEDE'NİN
"ZÜLFÜNDEDİR BAHT-I SİYAHIM" BESTESİNİ

MEVLANA'DAN

Hergün bir yerden göçmek, ne iyi,
Hergün bir yere konmak, ne güzel,
Bulanmadan, donmadan akmak, ne hoş,
Dünle beraber gitti. Cancağızım;
Ne kadar söz varsa düne ait,
Şimdi Yeni şeyler söylemek lazım...

NOKTA-I ESRAR

Kur’an’a İncil’e Zebur’a Tevrat’a
İman eden etmiş vahdet-i zata
Biri nefye memur biri ispata
“Lâ, illâ” da, “illâ, lâ” da olamaz
Seyrani