Mumun Pervaneye Verdiği Cevap

 Hatırımdadır: Bir gece gözüme uyku girmemişti.
Pervanenin muma:
"Ben âşıkım; yansam da yaraşır; ama sen niçin ağlayıp yanıyorsun, sevgilim?"

dediğini işittim. Mum cevap verdi:

"Ah zavallı âşıkım, dedi, benim de tatlı bir sevgilim vardı: bal! Ben de ondan ayrıldım. Benden de bir Ş i r i n uzak düşünce — Ferhat gibi— ateş başıma çıktı!"

Mum böyle konuşurken her lâhza sarı benzine gamlı göz yaşları akıyordu.

"A iddiacı, diyordu, aşk senin kârın değil ki... Çünkü ne sabrın, ne de ayakta durmaya kudretin var. Sen bir tek alevin önünden, daha yanmadan kaçıyorsun. Oysaki ben, tüm

varlığımla yanıncaya kadar ayakta duruyorum. Aşkın ateşi senin kanadını yakıyorsa — bak — benim baştan, ayağa her yanımı yakıyor"...

"Sen benim meclisleri aydınlatan parıltıma değil, hararetime, yürekler yakan göz yaşlarıma-dikkat et. Ben, tıpkı, dışı nurlar içindeyken içine  bakınca yanmış gördüğün Sadi gibiyim."

Gecenin henüz pek az vakti geçmişti. Ansızın peri yüzlü bir dilber onu söndürdü. Mum, başından dumanlar çıkarak:
"Oğlum, dedi, aşkın sonu budur. Sevmeyi öğrenmek mi istiyorsun? Bu yanıştan, ancak sevgilin seni öldürdüğü zaman kurtulacaksın."

Sevdiğinin eliyle can veren bir kimsenin mezarında ağlama. "Ne mutlu ki onun makbulüymüş!" diye düşün.

Aşıksan, başımdan bu derdi atma. Sadi gibi garezden el çek. Bir kere serden geçen insan, başına taş ve ok yağmuru yağsa da, dileğinden el çekmez. Sana ben söylüyorum: "Sakın denize gitme!" diyorum; ama bir kere gittinse, artık, tufanlara teslim olmalısın...

DİL-İ BİÇARE

ANLAT DİL-İ BİÇARE'DEN, 
SUN DA İÇSİN YAR ELİNDEN
YANİ HEP BİLİNEN,
ŞEYLERDEN OLSUN
SEN SÖYLE DEDE'NİN
"ZÜLFÜNDEDİR BAHT-I SİYAHIM" BESTESİNİ

MEVLANA'DAN

Hergün bir yerden göçmek, ne iyi,
Hergün bir yere konmak, ne güzel,
Bulanmadan, donmadan akmak, ne hoş,
Dünle beraber gitti. Cancağızım;
Ne kadar söz varsa düne ait,
Şimdi Yeni şeyler söylemek lazım...

NOKTA-I ESRAR

Kur’an’a İncil’e Zebur’a Tevrat’a
İman eden etmiş vahdet-i zata
Biri nefye memur biri ispata
“Lâ, illâ” da, “illâ, lâ” da olamaz
Seyrani