Said Paşa'dan

Sen usandırma eli, el de usandırmaz seni
Hilekârlık eyleme, kimse dolandırmaz seni
Dest-i âdâdan soğuk su içme, kandırmaz seni (1)
Korkma düşmandan ki ateş olsa, yandırmaz seni
Müstakiym ol, Hazreti Allah utandırmaz seni (2)

Said Paşa

1) Dest-i âdâdan :düşman testisi
2) Müstakiym: doğru yol

Açıklaması:
Kimseye zarar vermeyen kişi kendisi de zarara uğramaz, dolandıran dolandırılır, döveni döverler, sövene de söverler.
Düşman elinden soğuk su dahi içme, gün gelir pişman olursun. Düşman insana bos yere ikramda bulunmaz.
Dostu Allah olan İbrahim Peygamberi (a.s) nasıl Nemrut'un ateşi yakamadıysa, seni de yakmaz.
Bu yüzden düşman korkusu ile yasama, korkulmaya lâyık olan yegane Allah'tır.
Allah sevdiği kullarına düşmanın fendinden daha alâsını ilham eder, melekleriyle yardim eyler.
Dosdoğru olursan Hazreti Allah asla utandırmaz seni

DİL-İ BİÇARE

ANLAT DİL-İ BİÇARE'DEN, 
SUN DA İÇSİN YAR ELİNDEN
YANİ HEP BİLİNEN,
ŞEYLERDEN OLSUN
SEN SÖYLE DEDE'NİN
"ZÜLFÜNDEDİR BAHT-I SİYAHIM" BESTESİNİ

MEVLANA'DAN

Hergün bir yerden göçmek, ne iyi,
Hergün bir yere konmak, ne güzel,
Bulanmadan, donmadan akmak, ne hoş,
Dünle beraber gitti. Cancağızım;
Ne kadar söz varsa düne ait,
Şimdi Yeni şeyler söylemek lazım...

NOKTA-I ESRAR

Kur’an’a İncil’e Zebur’a Tevrat’a
İman eden etmiş vahdet-i zata
Biri nefye memur biri ispata
“Lâ, illâ” da, “illâ, lâ” da olamaz
Seyrani