Ali Semarkandi

Ali Semarkandi(k.s).İran’ın isfahan kazasında doğdu. Nesebi anne tarafından Türk baba tarafından ise dördüncü batından Hz Ömere dayanır.

Birgün Hz Ömere bir haber ulaşır; semerkand ve buhara taraflarında haşareler ekilen yerleri istila edildiğini, buyüzden halkın perişan olduğunu ...

Hazreti Ömer derhal yola çıkar denilen yerlere gelir.Elinde Peygamberimizden kendisine verilen asayı yere vurunca su fışkırır ve çeşme yaptırılır. Daha sonra Ömer ellerini açar Allah’a iltica ederek dua eder. Duanın ardından sığırcık kuşları gözükür, böylece bütün haşareler kuşlar tarafından bertaraf edilir. Durumu yerinde gören kral iman eder..

Hz Ömer oğlunu ve asasını orda bırakarak döner. İşte Ömerin orda bıraktığı oğlu bir türk kızıyla evlenir,ondan doğan çocuklar dört batın sonra Ali Semarkandi gibi büyük zat ortaya çıkaracaktır.Artık asa Ali Semarkandinin elindedir.Asa tıpkı Hz Ömerde olduğu gibi Ali Semarkandi elindede silah olacaktır.

Asası ile yollara düşen Ali Semarkandi semerkand ve buharada alimlerin eşiğinde manevi eğitim aldıktan sonra mekke’ye gelir.. Mekkede 14 yıl imamlık yaparak ardından Medine’ ye varır. Medinede ravzada tam yedi yıl türbedarlık yapar . Türbedarlık yaptığı günlerde rüyasında Fatıma anamız peygamberimizin sözlerini aktarır, derki: Beni ziyaret edemeyenler seni ziyaret ederek ziyaret etmişgibi olurlar.

Yine kendisine ne için gitmesi gerektiği bildirilmeden Çin ve Hindistana doğru yolcu olması söylenir,asası ile oralara gider.. Kralın sarayına vardığında kralı üzgün görür. Sebebi kralın çocuğunun öldüğü. Ali semerkandi buraya geliş hikmetini anlar ve krala derki eğer iman edersen Allahın izni ile çocuğunu diriltcem. Kral kabul eder. Ellerini açar Allaha rücu eder ..

Allahın izniyle dirilir ve kral müslüman olur. Ordanda Ali Semarkandi Alanya ‘ya gelir. Sahil boyu yürürken ağlayan bir adama rast gelir, derki : derdin ne? Adam incimi denize düşürdüm yani kaybettim. Mübarek balıklara seslenir : incisini bulun.. Balıklar gereğini yapar ve adam sevinir. Alanyadanda anadolu yollarına revan olur. Konya ardından Çankırının eskipazar’a gelir.

Eskipazar halkı çoban arar. Ali Semarkandi çobanlığa talip olur. Birgün sürüleri otlatırken bir kurdun alaca öküzü avlamak için pusuya yattığını görür. Kurda lisani halle derki: sakın avlama bak sürüler bana emanet edildi. Kurt derki ; o alaca öküzün sahibi zekatını vermedi,onun için o benim hakkım..

Ali Semarkandi madem öyle hiç olmazsa bana birgün müsaade et sahibine durumu bildireyim sonra avlarsın. Sahibine durumu anlatır ,alaca öküzün sahibi kükrer kabul etmez., kurtta gereğini yapar yani alaca öküzü yer..İş kadıya kadar varır. Kadı derki şahit varmı.. Ali semerkandi benim şahidim dağlar taşlar vs.. Kadı itiraz eder öküzü sen yedin diyerek kabul etmez.Kadı atına binip ordan giderken taş olup ölür. Kadını atıyla birlikte donup kaldığı yere bugün durdağı diyorlar..

Birgünde mübarek abdest almak için çeşmeye varır.,kadınlar abdest almasını engeller.. Bunun üzerine Ali Semarkandi asasını yere vurur su çıkar.. Su taşınca bu seferde kadınlar suya dur de, yoksa eşyalarımızı alıp götürecek.. Ali Semarkandi suya : ‘ mübarek dur ama tamamende kesilme. Bugün o cılız akan suya sığırcık suyu da diyorlar hatta zemzem bile diyenler var.

Ününü duyan Murad Hüdavendigar Bursada haşarelerin tarlaları istila edildiğini mübareğe bildirir. Ali semerkandi tıpkı Hz ömer devrindeki gibi asasıyla birlikte Bursaya gelir. Dördüncü batına aktarılan manevi tasarrufla Allaha iltica eder ve duanın ardında gökte oluşan sığırcık kuşları tarafından haşareler yok edilir. Padişah durumdan çok memnun kalır.

Ali Semarkandi ömrünün son dönemlerinde elindeki sac ayağını fırlatarak düşen yere konaklaması manen bildirilir.. O da öyle yapar sacayağı Ankaranın Çamlıdere beldesinee düşer. Çamlıdere halkı Ali semerkandiye sahiplenir hizmetinde kusur etmez..Osmanlıda gereğini yapar O koca Şeyhin yüzü suyu hürmetine askerlik ve vergiden muaf eder çamlıdere ahalisini...

Cumhuriyet dönemine kadar budurm devam etmiştir.

ALİ Semarkandi her fani gbi oda Hakka yürür. 146 yaşında vefat eder. Bugün kabri Çamlıderede osmanlı tarafından yaptırılan türbede yatmakta, gelen ziyaretçilerin akınına uğrayan yerlerdendir..

Ruhu şad olsun

 

 

 

 

DİL-İ BİÇARE

ANLAT DİL-İ BİÇARE'DEN, 
SUN DA İÇSİN YAR ELİNDEN
YANİ HEP BİLİNEN,
ŞEYLERDEN OLSUN
SEN SÖYLE DEDE'NİN
"ZÜLFÜNDEDİR BAHT-I SİYAHIM" BESTESİNİ

MEVLANA'DAN

Hergün bir yerden göçmek, ne iyi,
Hergün bir yere konmak, ne güzel,
Bulanmadan, donmadan akmak, ne hoş,
Dünle beraber gitti. Cancağızım;
Ne kadar söz varsa düne ait,
Şimdi Yeni şeyler söylemek lazım...

NOKTA-I ESRAR

Kur’an’a İncil’e Zebur’a Tevrat’a
İman eden etmiş vahdet-i zata
Biri nefye memur biri ispata
“Lâ, illâ” da, “illâ, lâ” da olamaz
Seyrani